Tolheffing

Bijzonder voertuig

INDEX-HOME

Te koop

Mededelingen

Drempels

Motoren

17 Juni 2019 Grote opluchting

Tolheffing Duitsland is van de baan
De tolheffing die de Duitse regering wil heffen voor niet-Duitse automobilisten
druist in tegen het EU-recht en gaat definitief niet door.
Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald.
Goed nieuws voor mensen die wonen en werken in de grensstreek,
zoals de Achterhoek en de regio ten oosten van Nijmegen.

De tolheffing in Duitsland stelt weinig voor, een week inkopen doen, tanken en lekker goedkoop eten zijn de kosten snel terug verdient. Laat de ANWB zich eens druk maken over het kwartje van kok of de BPM, die nergens in Europa bestaat. Bij voorbaat dank namens autorijdend Nederland.

Wordt de tolheffing in Duitsland ingevoerd wie belet dan Nederland om hetzelfde te doen?

Meer info op www.lekkergoedkoop.de    of    www.autonostalgie.nl

 

Klik op de afbeelding hieronder om eventueel te stemmen.